Winst- en verliesrekening opstellen? Volg deze stappen

Iedere ondernemer is verplicht om elk jaar een winst- en verliesrekening op te stellen. In ondergaande stuk leggen wij uit wat het is. Hierbij hopen we jou te kunnen helpen om zelf een winst- en verliesrekening op te gaan stellen.

Wat is een winst- en verliesrekening?

Met de winst- en verliesrekening kan de ondernemer zien of zijn onderneming in een bepaalde periode winst of verlies heeft gemaakt. Vaak gaat het over een jaar. Hierin tel je alle opbrengsten van deze periode bij elkaar op en verminder je deze met de kosten. Uiteindelijk geeft het als resultaat een winst of een verlies.  Het is een vast onderdeel van de jaarrekening en wordt ingevoerd bij de aangifte inkomstenbelasting van een zelfstandig ondernemer. Bedrijven hebben het ook nodig bij aanvraag van financiering of leasing en het maken van een ondernemingsplan. Een winst- en verliesrekening wordt voor stichtingen en vereniging (organisaties zonder winstoogmerk) een resultatenrekening genoemd. In de volksmond worden deze twee begrippen vaak door elkaar gebruikt.

Wat is het verschil tussen een balans en een resultatenrekening?

Bedrijven moeten jaarlijks verslag opstellen over hun activiteiten. Hierin moet een balans en een resultatenrekening staan. Ook al lijken ze wel wat op elkaar, ze hebben beide een andere functie. Uit een balans kan je niet zien hoe de winst is gemaakt. Daarvoor heb je de resultatenrekening. Bij een resultatenrekening bekijk je de winst in een bepaalde periode. Hierbij zet je al je uitgaven tegenover je inkomsten. Meer inkomsten dan uitgaven is winst, meer uitgaven dan inkomsten betekent verlies. 

Op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn. Dit zijn jouw activa zoals gebouwen, vorderingen en banktegoeden. Deze zijn altijd gefinancierd, met eigen geld of door schulden. Dit zijn de passiva. Het woord balans zegt het al, maar de passiva en activa zijn altijd gelijk aan elkaar.

Balans
Winst- en verliesrekening
biersteker logo

Hoe maak ik een winst- en verliesrekening?

Iedere ondernemer wil graag weten of hij winst of verlies maakt. Om dit te kunnen zien, is het verstandig om een winst- en verliesrekening te maken. Als eerste schrijf je de omzet op, dit zijn alle verkopen die in die periode zijn gedaan. Hier haal je de inkoopwaarde van af.

Daarna tel je alle bedrijfskosten bij elkaar op. Dit zijn kosten als huurkosten, energiekosten, verzekeringen en personeelskosten. 

Het lastige aan een winst- en verliesrekening is dat je ook rekening moet houden met het toekennen van kosten aan meerdere boekjaren, zoals afschrijvingskosten. Als er investeringen worden gedaan die meer dan een jaar meegaan dan worden kosten verdeeld over het aantal jaren dat de investering vermoedelijk meegaat. Als voorbeeld: Als jij een kassasysteem koopt van €1000,- die ongeveer 10 jaar meegaat. Dan schrijf je elk jaar €100,- aan de kostenkant van de winst- en verliesrekening. 

Er wordt altijd uitgegaan van de bedragen exclusief BTW, behalve als je niet BTW plichtig bent voor de belastingdienst.

Uiteindelijk bepaal je helemaal zelf hoe je deze winst- en verliesrekening wilt maken. Dit kan in Excel of via een boekhoudprogramma. Wij raden het aan om dit via een boekhoudprogramma te doen. Je neemt hierin je gehele omzet en doet dit minus de kosten. Hieruit rolt een resultaat die weergeeft of je winst of verlies hebt gemaakt.

Winst- en verliesrekening voorbeeld

Winst- en verliesrekening voorbeeld

Wat maakt een resultatenrekening inzichtelijk?

Naast dat een resultatenrekening inzichtelijk maakt of de ondernemer winst of verlies maakt, heeft het nog veel voordelen. Het geeft een duidelijk financieel inzicht. Wanneer je ziet dat de onderhoudskosten veel hoger zijn dan voorgaande jaren weet een ondernemer dat er gekeken moet worden of bepaalde materialen vervangen moeten worden. Maar ook als je ziet dat de verzuimkosten hoog zijn, moet je gaan onderzoeken of de arbeidsomstandigheden en het werkplezier wel goed is.

Zelf een winst- en verliesrekening maken

Zelf een winst- en verliesrekening maken hoeft niet heel ingewikkeld te zijn als jij het juiste gereedschap hebt. Je kunt dit via Excel doen, maar het is aan te raden om hier een boekhoudprogramma voor te hebben. Hiervoor zal je alle inkomsten en uitgaven van de afgelopen periode langs moeten gaan. Het is daarom niet iets dat je binnen een paar uur doet. Wil je zeker weten dat de winst- en verliesrekening klopt? Dan kun je ook iemand inschakelen. Veel (startende) ondernemers kiezen ervoor om dit uit te besteden. Dit hoeft ook helemaal niet duur te zijn. Mocht je vragen hebben over de winst- en verliesrekening of hoe je een administratie moet bijhouden, dan helpen wij je hier graag bij. 

Over Ons

Biersteker advies is een samenwerking van Ben Biersteker en Bas Bervoets.

Zowel Ben als Bas zijn beide ooit het familiebedrijf ingestapt van hun vader. Na een aantal jaar onafhankelijk van elkaar gepionierd te hebben, ontstond in 2021 de vraag van beide kanten naar samenwerking. Deze samenwerking is uitgemond in een fusie tussen beide bedrijven en per 2022 zijn wij gezamenlijk verder gegaan onder de naam Biersteker Advies. Ons kantoor kan worden omschreven als een administratie- en advieskantoor zonder poespas. Wij richten ons op zelfstandige ondernemers en het MKB. Ons doel is om de administratieve lasten bij deze groep weg te nemen, en te zorgen dat er onderaan de streep meer overblijft.

Dit doen wij door het proces zo simpel mogelijk te maken en de taken zoveel mogelijk te automatiseren. Hiernaast geven wij graag bedrijfsadvies; u kunt bij ons altijd terecht met een zakelijk vraagstuk!”

boekhouding

Contact

Locatie

James Wattstraat 22
1817 DC Alkmaar

CONTACT

Telefoon: 072 5209695
Email: info@bierstekeradvies.nl

Openingstijden

Ma – Vrij: 8:30 – 17:00

Volg ons

© Copyright 2021 – bierstekeradvies.nl | Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl