Liquiditeitsprognose maken: voorbeeld + handige tips

In deze blog zal ik een liquiditeitsprognose voorbeeld geven en tips geven hoe je deze zelf kan opstellen. Het opstellen van een liquiditeitsprognose is namelijk erg belangrijk. Je kan hiermee als ondernemer het verloop van jouw bankrekening voor de komende periode zien en zult niet voor verrassingen staan in de toekomst. Dit helpt om de groei van jouw onderneming in goede banen te leiden. Je weet precies wanneer je een tekort hebt, zodat je daar tijdig op kan inspelen. Of wanneer je extra geld hebt dat je kan investeren in je bedrijf.

Wij adviseren iedereen om een liquiditeitsprognose op te stellen, maar met name starters. Daarnaast heb je bij financieringen van de bank of alternatieve financieringsvormen, een liquiditeitsbegroting nodig. Zonder goede prognose geven zij geen financiering. Met deze blog hoop ik jullie daarom op weg te helpen met het maken van een liquiditeitsprognose.

 

Wat is een liquiditeitsprognose?

Misschien heb je al wel eens gehoord van een liquiditeitsbegroting of een cashflowprognose. Deze begrippen betekenen bijna hetzelfde als een liquiditeitsprognose. Een begroting stel je periodiek op en vergelijkt deze met de gerealiseerde cijfers, terwijl je bij een prognose de cijfers gedurende een periode bijstelt op basis van de gerealiseerde cijfers.

Om dieper inzicht te krijgen in een liquiditeitsprognose, kunnen we het woord het beste ontleden:
Liquiditeit: Dit zijn de liquide middelen die je onderneming heeft: het geld dat direct beschikbaar is om dagelijkse rekeningen en kortlopende schulden te betalen.
Prognose: Een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten over de komende periode, bijgesteld met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven gedurende deze periode.

Kort samenvattend kunnen we concluderen dat een liquiditeitsprognose aangeeft wat je in de komende periode verwacht aan geld te hebben. Je bekijkt de liquide middelen die je nu hebt en geeft daarnaast alle vermoedelijke opbrengsten en uitgaven weer, die jij de aankomende periode verwacht te hebben. Je doet dit per maand, per kwartaal of per jaar. Wij adviseren om dit per maand te doen. Op die manier heb je het meest een gedetailleerd overzicht en weet je het best wat je te wachten staat.

Als het een maand betreft, moet je voor de aankomende maand nagaan wat alle opbrengsten en uitgaven zijn die je verwacht te hebben. Onder opbrengsten valt al het geld dat je in de komende maand verwacht te krijgen voor de verkoop van je product of dienst. Voor de kosten zijn het gevallen als de inkoop, salarissen en huur die je de aankomende maand moet gaan betalen.

Door al je opbrengsten en uitgaven te bepalen weet je hoeveel liquide middelen je de aankomende maand hebt en of je al je kosten kan betalen. Als je op een negatief getal uitkomt is de conclusie dat je volgend kwartaal verwacht dat er meer uitgaven zijn dan inkomsten en liquide middelen die er waren. Dan kan je niet al je facturen betalen en kan je bedrijf in de problemen komen.

Zoals aangegeven worden liquiditeitsprognoses vaak een cashflow prognose genoemd. In de financiële wereld worden de geldstromen vaak cashflow genoemd.

Voorbeeld liquiditeitsprognose

Voorbeeld liquiditeitsprognose

Hoe stel ik een liquiditeitsprognose op?

Allereerst is het aan te raden om bij een liquiditeitsprognose zorgvuldig te werk te gaan. Wanneer aan het eind van de maand jouw liquiditeitsprognose niet blijkt te kloppen, kan je in de knoop komen met het betalen van je facturen of geen voldoende inkopen meer kunt doen.

Volg de volgende stappen. We gaan hierbij uit van een liquiditeitsprognose per maand.

  1. Bepaal het beginsaldo van je liquiditeit van de 1e dag van de aankomende maand. Dit zijn de liquide middelen die jouw onderneming op dat moment op de bank heeft staan.
  2. Tel al je verwachte opbrengsten voor de komende maand bij elkaar op. En doe dit ook voor al je verwachte uitgaven. Wees hierbij zo volledig mogelijk. Denk ook aan gas, water en de afdracht van BTW.
  3. Haal de uitgaven van de ontvangsten af. Is dit een positief getal dan verwacht je aankomende maand meer ontvangsten dan uitgaven te hebben.
  4. Tel dit saldo op bij het getal van de liquiditeit die je had. Dan weet je de liquiditeit die je hebt voor de volgende maand.
  5. Bepaal op basis van het eindsaldo per maand of er maatregelen nodig zijn om een betalingsachterstand te voorkomen.
Liquiditeitsprognose opstellen

Tips voor het opstellen:

  • Let goed op het verschil tussen inkomsten en ontvangsten en het verschil tussen kosten en uitgaven. Bij een liquiditeitsprognose gaat het niet om de inkomsten en kosten, maar om de ontvangsten en uitgaven. Verkopen wil niet altijd zeggen dat je het geld direct ontvangt. Bij het verkopen van een keuken kan het soms maanden duren voordat je dit geld binnenkrijgt. Dit moet je dan ook pas over maanden meetellen omdat je dan pas die liquide middelen hebt. Bij het verkopen van een bakje koffie, krijg je dit geld gelijk op je rekening. Dan kan je het wel direct meetellen.
  • Houd rekening met de betaaltermijnen van jouw klanten. Vaak is dit 30 dagen. Maar dit kan ook 14 of 90 dagen zijn. Vaak kan je de ontvangsten pas bij een maand later zetten.
  • Bij sommige kosten is geen uitstel mogelijk zoals lonen, huur en belastingen. Maak daarom een goed plannetje voor als je tekorten hebt. Vraag eventueel je financieel adviseur.
  • Houd rekening met de aangifte en betaling van BTW. Je betaalt de BTW in het kwartaal waarin je de factuur verstuurde. Maar het kan zijn dat je de BTW pas terugkrijgt in de volgende maand.

Wanneer je negatief uitkomt in een maand is het aan te raden om te regelen dat je een aantal uitgaven kan betalen in een andere periode. Dit kan je doen door een product over meerdere periodes af te lossen of een lening af te sluiten. Eigenlijk maak je een liquiditeitsprognose om problemen in de toekomst te voorkomen.

Zelf een liquiditeitsprognose maken:

Voor het opstellen van een liquiditeitsprognose is het aan te raden om gebruik te maken van Excel of een boekhoudpakket. Hiermee heb je een helder overzicht voor op dit moment en voor in de toekomst. Heb je hulp nodig bij het maken van een liquiditeitsprognose of wil je sparren om de liquiditeitsprognose te verfijnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Over Ons

Biersteker advies is een samenwerking van Ben Biersteker en Bas Bervoets.

Zowel Ben als Bas zijn beide ooit het familiebedrijf ingestapt van hun vader. Na een aantal jaar onafhankelijk van elkaar gepionierd te hebben, ontstond in 2021 de vraag van beide kanten naar samenwerking. Deze samenwerking is uitgemond in een fusie tussen beide bedrijven en per 2022 zijn wij gezamenlijk verder gegaan onder de naam Biersteker Advies. Ons kantoor kan worden omschreven als een administratie- en advieskantoor zonder poespas. Wij richten ons op zelfstandige ondernemers en het MKB. Ons doel is om de administratieve lasten bij deze groep weg te nemen, en te zorgen dat er onderaan de streep meer overblijft.

Dit doen wij door het proces zo simpel mogelijk te maken en de taken zoveel mogelijk te automatiseren. Hiernaast geven wij graag bedrijfsadvies; u kunt bij ons altijd terecht met een zakelijk vraagstuk!”

boekhouding

Contact

Locatie

James Wattstraat 22
1817 DC Alkmaar

CONTACT

Telefoon: 072 5209695
Email: info@bierstekeradvies.nl

Openingstijden

Ma – Vrij: 8:30 – 17:00

Volg ons

© Copyright 2021 – bierstekeradvies.nl | Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl