Erfenis en inkomstenbelasting | Wanneer & Waarom

Waarom moet de inkomstenbelasting voor de overledene geregeld worden?

Wanneer er iemand overlijdt moeten de belastingzaken van de overlijdende alsnog geregeld worden. Hiervoor zijn de nabestaanden verantwoordelijk. De overleden persoon is tenslotte niet meer in staat om de inkomstenbelasting te betalen. De nabestaanden bepalen meestal onderling wie de volmacht krijgt om de financiële zaken af te wikkelen. Deze persoon regelt inkomstenbelasting voor de overledene. Meestal is dit degene die ook de aangifte schenkbelasting doet.

Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting voor de overledene?

De belastingdienst stuurt een brief en een aangifteformulier naar het correspondentieadres die wordt gebruikt om contact op te nemen met de nabestaanden. Het aangifteformulier wordt ook wel het F-formulier genoemd en ontvangt je meestal binnen 5 maanden na overlijden. Indien er ook nog voor een eerder jaar aangifte moet worden gedaan, kan dit middels het P-formulier. Online aangifte is niet mogelijk omdat de DigiD van de overledene is geblokkeerd.

Indien je de fiscale partner bent van de overledene moet de keuze gemaakt worden of je nog het gehele jaar de fiscale partner blijft of tot aan het overlijden. Door het gehele jaar fiscale partner te blijven, kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten na de overlijdensdatum alsnog fiscaal optimaal verdeeld worden. Echter voordat de verdeling kan worden gedaan, moeten alle inkomsten en aftrekposten over het gehele jaar wel bekend zijn. Er kan dus pas aangifte worden gedaan na afloop van het jaar. Hierdoor is er vaak uitstel van aangifte nodig.

Het invullen van de gegevens verloopt via het P-formulier en moet samen met de vertegenwoordiger van de overledene getekend worden. Een voordeel van het gehele jaar fiscale partner blijven, is dat de inkomstenbelastingen lager uit kunnen vallen. Indien je ervoor kiest om tot aan het overlijden fiscale partner te zijn, kan de inkomstenbelasting voor jezelf online geregeld worden en voor de overledene middels het F-Formulier.

Erfenis en inkomstenbelasting

Waarom moet ik een erfenis opgeven bij inkomstenbelasting?

Een erfenis wordt niet gezien als inkomen, maar gaat tot het vermogen behoren. Indien je bijvoorbeeld de erfenis ontvangt op de rekening groeit het eigen vermogen zichtbaar. Maar ook als de verdeling pas later plaatsvindt neemt de waarde van het vermogen toe. Voor het bepalen van de hoogte van inkomstenbelasting is de waarde van je vermogen van belang. Daarom moet de erfenis ook opgegeven worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Echter mag het te betalen erfbelasting wel van het vermogen worden afgetrokken.

Erfenis en inkomstenbelasting voorbeeld:

Stel dat je moeder is overleden in november van het jaar 2020 en jouw  deel van de erfenis is 100.000 euro. In augustus 2021 gaat de verdeling waarschijnlijk pas plaatsvinden.

–             Er moet voor jouw moeder middels het F-Formulier aangifte inkomstenbelasting over 2020 worden gedaan.

–             In jouw aangifte inkomstenbelasting over 2020 hoeft het onverdeelde aandeel van 100.000,-uit de nalatenschap van je moeder niet worden opgenomen. (Op 1 januari 2020 behoorde het vermogen namelijk nog bij je moeder).

–             In jouw aangifte inkomstenbelasting over 2021 mag het te betalen erfbelasting worden afgetrokken van het te verkrijgen aandeel. Het onverdeelde aandeel uit de nalatenschap moet wel worden opgenomen (in Box 3). Dus stel dat de erfbelasting EUR 10.000,- is, dan dien je EUR 90.000,- (100.000 – 10.000) op te nemen bij je vermogen in Box 3

–             In het jaar 2022 staat het verkregen geld uit de nalatenschap op jouw rekening. Dit bedrag wordt meegenomen bij de aangifte (Box 3). Indien de erfbelasting nog niet is betaald, is deze nog steeds aftrekbaar van je vermogen.

Waarom moet ik een erfenis opgeven bij inkomstenbelasting?

In de vorige blog hebben wij meer informatie gekregen over wat de wettelijke verdeling precies inhoudt. Indien de wettelijke verdeling van toepassing is aan de langstlevende (partner van overledene), hoef je de vordering niet op te geven als bezitting/onverdeeld vermogen. Dit betekent echter wel dat de langstlevende zijn/haar schuld op de kinderen niet mag aftrekken van de waarde van zijn/haar vermogen.

Hoeveel inkomstenbelasting moet ik betalen?

Er zijn voor de aangifte van inkomstenbelasting drie Boxen. Box 1 is van toepassing voor het inkomen uit woning en werk, Box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang en Box 3 heeft betrekking op sparen en beleggen. Zoals in het voorbeeld te zien, is Box 3 van toepassing bij de toename van het vermogen uit de erfenis.

Net zoals bij erfbelasting is er voor inkomstenbelasting ook een algemene vrijstelling van belasting. Het heffingsvrije vermogen is per 2021 gestegen van €30.846 naar €50.000 per belastingbetaler. Daarnaast is de lengte van de vermogensschijven ook aangepast waardoor de belastingdruk omhoog is gegaan. Nu betaal je bij een persoonlijk vermogen van €230.000 meer inkomstenbelasting dan voorgaande jaren. In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven met de bedragen en percentages voor de belastingheffing in Box 3.

Erfenis opgeven bij inkomstenbelasting

Box 3 heeft betrekking op het sparen en beleggen. De belastingdienst gaat ervan uit dat jij als belastingbetaler gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding spaart en belegt. De eerste belaste vermogensschijf veronderstelt dat de belastingbetaler voor 67% van het vermogen aanhoudt als spaargeld en voor 33% aan beleggingen. Zoals in de tabel te zien is, neemt de Belastingdienst aan dat indien het vermogen hoger wordt als er meer wordt belegd.

Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting?

Indien je een brief hebt ontvangen van de Belastingdienst waarin staat dat je aangifte inkomstenbelasting moet doen dan moet je aangifte doen. Wanneer je geen brief hebt ontvangen, is het belangrijk om te controleren of je aangifte moet doen. Dit kun je doen door te kijken in je BerichtenBox.

Daarnaast is het ook mogelijk om via Mijn Belastingdienst een proefaangifte te doen. Je ontvangt dan meteen de uitkomst van de aangifte. Indien uit de uitkomst blijkt dat je €48,- euro of meer moet betalen, ben je verplicht om aangifte te doen. Deze aangifte moest afgelopen jaar op 14 juli hebben plaatsgevonden. Aangifte na deze datum kan een boete als gevolg hebben. Het is ook mogelijk om geld terug te krijgen van de Belastingdienst. Indien uit jouw berekening blijkt dat je €16 euro of meer terugkrijgt dan is het ook van belang om aangifte te doen. In de brief of door in te loggen op Mijn Belastingdienst staat beschreven wat je nodig hebt om de aangifte te kunnen doen.

Heb je vragen of hulp nodig bij de afwikkeling van de inkomstenbelasting? Neem dan gerust contact met mij op!

Over Ons

Biersteker advies is een samenwerking van Ben Biersteker en Bas Bervoets.

Zowel Ben als Bas zijn beide ooit het familiebedrijf ingestapt van hun vader. Na een aantal jaar onafhankelijk van elkaar gepionierd te hebben, ontstond in 2021 de vraag van beide kanten naar samenwerking. Deze samenwerking is uitgemond in een fusie tussen beide bedrijven en per 2022 zijn wij gezamenlijk verder gegaan onder de naam Biersteker Advies. Ons kantoor kan worden omschreven als een administratie- en advieskantoor zonder poespas. Wij richten ons op zelfstandige ondernemers en het MKB. Ons doel is om de administratieve lasten bij deze groep weg te nemen, en te zorgen dat er onderaan de streep meer overblijft.

Dit doen wij door het proces zo simpel mogelijk te maken en de taken zoveel mogelijk te automatiseren. Hiernaast geven wij graag bedrijfsadvies; u kunt bij ons altijd terecht met een zakelijk vraagstuk!”

boekhouding

Contact

Locatie

James Wattstraat 22
1817 DC Alkmaar

CONTACT

Telefoon: 072 5209695
Email: info@bierstekeradvies.nl

Openingstijden

Ma – Vrij: 8:30 – 17:00

Volg ons

© Copyright 2021 – bierstekeradvies.nl | Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl